Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Decyzja nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa

Decyzja nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa

Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa informuje, że na  podstawie art. 35 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 6) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego   załącznik   do  Zarządzenia  nr  50   Ministra   Ochrony   Środowiska, Zasobów  Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu  Gospodarstwu  Leśnemu  Lasy  Państwowe, art. 26 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 6) ODWOŁUJE z dniem 24.03.2020 r. wprowadzony Decyzją Nr 11/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa okresowy zakaz wstępu do lasu. Decyzja dotyczy gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Limanowa.


Lista aktualności Lista aktualności