Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Miejsca wyznaczone do rozpalania ognia

Miejsca wyznaczone do rozpalania ognia

Zgodnie z art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2. korzystania z otwartego płomienia;

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. 

 

Na terenie Nadleśnictwa Limanowa występują stałe miejsca wyznaczone do rozniecania ognia - są to:

a. Punkt końcowy ścieżki przyrodniczo – leśnej „Ostra” – 03-11-1-05-100-c-00; - OBIEKT TYMCZASOWO ZAMKNIĘTY.

b. Pole biwakowe „Wiatrówki” – 03-11-1-09-262-f-00 i 03-11-1-09-261-k-00.

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem obiektów.

 

Na obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie" Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa dopuszcza możliwość używania kuchenek gazowych - sprawdź obowiązujące w danym dniu zagrożenie pożarowe. Używaj kuchenki pod stałym nadzorem. Kuchenek gazowych nie można używać na glebach torfowych, w młodnikach i drzewostanach, w których wysokosć koron drzew znajduje się poniżej 5 m od ziemi oraz na powierzchniach leśnych porośniętych wysokimi trawami i wrzosem.

 


Lista aktualności Lista aktualności