Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Miejsce odpoczynku Ostra już otwarte!

Miejsce odpoczynku Ostra już otwarte!

We wrześniu otworzyliśmy kolejny - w tym roku - nowy obiekt edukacyjno - turystyczny - miejsce odpoczynku "Ostra".

Początkiem września Nadleśnictwo Limanowa ukończyło realizację zadania pn.: "Miejsce odpoczynku – Ostra". Efektem ww. działania jest powstanie nowego obiektu edukacyjno – turystycznego, wyposażonego w wiatę (wraz z ławostołami), która przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach na ścieżce przyrodniczo – leśnej „Ostra” (punkt końcowy ścieżki), ale również dla lokalnych mieszkańców oraz turystów odwiedzających teren leśnictwa Ostra.

Zachęcamy do korzystania z nowego miejsca! Jest piękne!

Dodatkowym atutem tego miejsca jest bezpośrednie sąsiedztwo zbiorników realizowanych w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”. Aby przedstawić odwiedzającym działania leśników we wspomnianym temacie – w wiacie umieszczono dedykowaną ww. projektowi tablicę informacyjną.

Prosimy o zachowanie porządku - żyjemy w duchu "zero waste" - zabierzcie swoje śmieci ze sobą. Prosimy również o uszanowanie nowego obiektu.

W pobliżu wiaty zlokalizowano również miejsce ogniskowe. W przypadku chęci skorzystania z miejsca ogniskowego  - dotyczy osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych  - należy skontaktować się z numerem: 500 216 195 lub 500 216 186 celem potwierdzenia możliwości zapalenia ogniska. Wyrażenie zgody przez Nadleśnictwo możliwe będzie jedynie po podaniu przez zainteresowanych imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Telefoniczna rezerwacja miejsca ogniskowego możliwa jest jedynie od poniedziałku do piątku - w godzinach od 07.00 - 15.00. W przypadku prowadzenia zajęć edukacyjnych przez Nadleśnictwo Limanowa - pierwszeństwo skorzystania z miejsca wyznaczonego na ognisko zawsze ma Nadleśnictwo.

Regulamin obiektu "MO Ostra" dostępny jest pod tym adresem:

https://limanowa.krakow.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/bVi4v7c4uqIL/content/regulaminy-korzystania-z-obiektow-edukacyjno-turystycznych-na-terenie-nadlesnictwa-limano-1

Regulamin miejsc ogniskowych dostępny jest pod tym adresem:

https://limanowa.krakow.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/bVi4v7c4uqIL/content/miejsca-wyznaczone-do-rozpalania-ogn-1

Budowę wiaty sfinansowano ze środków Funduszu Leśnego!


Lista aktualności Lista aktualności