Wydawca treści Wydawca treści

Bieżąca dostępność obiektów turystycznych

Nadleśnictwo Limanowa przekazuje poniżej informacje nt. bieżącej dostępności szlaków i obiektów turystycznych:

- z uwagi na prace z zakresu gospodarki leśnej odcinek czerwonego szlaku Zasadne - Gorc Kamienicki, przebiegający przez oddział 285a, Leśnictwa Gorc będzie zamknięty do dnia 29.03.2024 r.

- z uwagi na prace z zakresu gospodarki leśnej na odcinku szlaku zielonego - Szczyrzyc - Ciecień, przebiegającego przez oddział 45c, leśnictwa Kostrza mogą wystąpić utrudnienia w ruchu turystycznym. Prace będą trwały do 31.10.2024 r.

- z uwagi na prace z zakresu gospodarki leśnej na odcinku szlaku czerwonego (partie szczytowe Cietnia) - Szczyrzyc - Skrzydlna, przebiegającego przez oddział 45c, leśnictwa Kostrza mogą wystąpić utrudnienia w ruchu turystycznym. Prace będą trwały do 31.10.2024 r.

 

 

Lokalizację ścieżek i szlaków turystycznych o ograniczonej dostępności przedstawiają załączone mapy.

Pozostałe szlaki i obiekty turystyczne Nadleśnictwa Limanowa pozostają dostępne dla turystów.