Wydawca treści Wydawca treści

Ciekawe miejsca na terenie Nadleśnictwa Limanowa!

Zapraszamy do odkrycia kilku ciekawych miejsc na terenie Nadleśnictwa Limanowa!

Jaskinia "Grota Zbójnicka na Łopieniu"

Pomnik przyrody nieożywionej. Znajduje się w oddziale 62b na terenie leśnictwa Łopień. Jaskinia ta, z korytarzami o łącznej długości 433 m jest najdłuższą jaskinią Beskidu Wyspowego. Jaskinia Zbójecka, jest bardzo ważnym miejscem zimowania dla gatunków nietoperzy. Jaskinia stanowi miejsce hibernacji prawie całej populacji podkowca małego z Beskidu Wyspowego, jedno z nielicznych miejsc zimowania nocka orzęsionego oraz najliczniejsze w Polsce miejsce hibernacji nocka Bechsteina.

Jodła pospolita

Pomnik przyrody ożywionej znajdujący się w oddziale 230i na terenie leśnictwa Mogielica. Wyjątkowy okaz jodły o obwodzie wynoszącym 305 cm.

Osuwiskowy rów rozpadliskowy

Znajduje się na północnym skłonie Mogielicy, w leśnictwie Skalne w oddziale 127a, w miejscowości Jurków, Chyszówki.

Osuwiskowy podwójny grzbiet na Krzystonowie

Zlokalizowany w grupie górskiej Mogielicy, w obrębie przełęczy między Krzystonowem, a wzgórzem Skalna. Pomnik zlokalizowany jest w Leśnictwie Mogielica w oddziale 233a, w miejscowości Półrzeczki .

Torfowisko na Łopieniu

Torfowiska wysokie, których reprezentantem jest torfowisko znajdujące się na terenie Uroczyska Łopień jest obszarem  szczególnie rzadko występującym na terenie Beskidu Wyspowego.

Gołoborza Luboń Wielki

Gołoborze znajduje się w centralnej części obszaru Natura 2000 „Luboń Wielki”. Obszar stanowi jedyne w tej części Beskidów osuwisko fliszowe o takim rozmiarze . W skład osuwiska wchodzą duże pakiety, które utworzyły grzbiety i garby skalne zwane dziurawymi turniami (górna część osuwiska) oraz bloki skalne budujące rumowiska zwane gołoborzem. Pomiędzy pakietami jak i blokami skalnymi występują głębokie szczeliny uważane za jaskinie dylatacyjne. W obrębie rezerwatu zinwentaryzowano dwie jaskinie.

Szczyt Mogielicy

Mogielica, przez lokalną społeczność zwana również Kopą, z racji na charakterystyczny kształt to najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. Jej wysokość wynosi 1170 m n.p.m. Szczyt góry, oraz jej północne stoki objęte są formą ochorny przyrody jaką jest rezerwat Mogielica, którego powierzchnia wynosi 50,44 ha. Przedmiotem ochrony jest ostoja głuszca wraz z jego biotopem oraz siedliska przyrodnicze i formy skalne występujące w szczytowej partii góry Mogielica zgrupowania ostańcowo-osuwiskowe.

Jaskinia na Jaworzu

Znajduje się na północno - wschodnim zboczu góry Jaworz, na wysokości około 870 m n.p.m. W przewodnikach nazywana "Jaskinią Zbójecką". Jest to dwumetrowa studnia prowadząca do stromej pochyli. Długość jaskini wynosi 7 metrów, zaś głębokość 5 m.

Krzyż Partyzancki

Znajduje się w lesie pomiędzy Wyrębiskami Zaleskimi, a Bukowym Wierchem (zielony szlak z Przełęczy Słopnickiej na Mogielicę). W grudniu 1944 r. odprawiona została w tym miejscu msza święta z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Wcześniej - jesienią 1944 r. żołnierze I batalionu 1 PSP AK, przygotowali tutaj ołtarz polowy. Mogielica była w czasie wojny bazą i schronieniem dla partyzantów z Okręgu Limanowskiego. Z wydarzeń tych zachował się do lat powojennych krzyż. Kiedy uległ on zniszczeniu - na pamiątkę odprawionego w czasie wojny nabożeństwa postawiono na jego miejscu nowy.

Punkt widokowy „Mogielica”

Znajduje się na szczycie najwyższego szczytu Beskidu Wyspowego, Mogielicy. Stanowi ją drewniana wieża widokowa - obecnie w remoncie - o wysokości 22 m, oddana do użytku w roku 2008. Z wieży roztacza się widok na Beskid Wyspowy, Beskid Beskid Sądecki, pasmo Gorców i Tatry. Z wieży podziwiać można również odleglejsze pasma górskie, takie jak Beskid Żywiecki, Śląski, Małą Fatrę czy Góry Choczańskie.

Cmentarz na Słupi

Cmentarz wojenny z czasów I Wojny Światowej, położony na wzgórzu o wysokości 402 m n.p.m. na Podgórzu Wielickim. Wierzchołek wzgórza jest zalesiony, a cmentarz znajduje się na jego południowym obrzeżu, przy polnej, gruntowej drodze. Z drogi tej widoczny jest tylko prześwitujący przez gałęzie drzew duży kamienny obelisk. Z bezleśnych terenów pod cmentarzem rozległe widoki na Beskid Wyspowy szczególnie na znajdującą się na pierwszym planie Kostrzę. Na cmentarzu pochowano 89 żołnierzy armii austriacko-węgierskiej oraz rosyjskiej.

Miejsce odpoczynku „Ostra

Znajduje się na końcu ścieżki przyrodniczej „Ostra”. Na miejscu odpoczynku: wiata, ławostoły oraz miejsce na ognisko.

Miejsce odpoczynku „Kostrza

Położone jest  na zielonym szlaku turystycznym w pobliżu rezerwatu przyrody. Na miejscu znajduje się ujęcie wody źródlanej, stół, ławeczki oraz tablice informacyjne o Rezerwacie Kostrza.

Miejsce biwakowe „Pole biwakowe Wiatrówki

Znajduje się na granicy Beskidu Wyspowego i Gorców, przy drodze wojewódzkiej nr 968 pomiędzy Lubomierzem a Szczawą. Na wyposażenie obiektu składają się wiata, ławy, stoły, miejsce na ognisko, tablice dydaktyczne oraz parking.