Asset Publisher Asset Publisher

Submisja! 25.11.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów...
Morze? Ale bez wody? 13.11.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Pustułka uratowana! 12.10.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Podusmowanie #sadziMY! 22.09.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Informacja - zajęcia edukacyjne. 21.09.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
W dniach od 24 września do 3 października 2020 roku na terenie całego województwa małopolskiego odbędzie się akcja ochronnego szczepienia lisów.
Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt.
Prace leśne 24.08.2020 | Paweł Twaróg ...
Zarządzenie nr 33/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 11.08.2020 r. w sprawie postępowania z wpływającymi CV poza okresem rekrutacji. 11.08.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Małe zwierzęta umierają z głodu, kiedy nie mogą wyciągnąć głowy z wnętrza puszki po napojach. Większe przyzwyczajają się do szukania jedzenia w pobliżu człowieka, ściągając kłopoty na obie strony....
UWAGA!! PRACE LEŚNE! 07.08.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - ARiMR 06.08.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Nadleśnictwo Limanowa zaprasza do lasu! 31.07.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Czemu śmiecisz w lesie?? 31.07.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Małe, ale niebezpieczne! 31.07.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Bądź bezpieczny w czasie burzy! 29.07.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
KOMUNIKAT - uruchomienie telefonu ws. zgłoszenia zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem zwierząt 21.07.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Zarządzenie nr 26/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 13.07.2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do rozniecania ognia. 14.07.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
#Gaszynchallange w Nadleśnictwie Limanowa! 07.07.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...

Asset Publisher Asset Publisher