Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC FM/02/20/BS.

Certyfikat nr PEFC FM/01/21/BC potwierdza, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie wraz oddziałami wymienionymi w załączniku do Certyfikatu spełnia wymagania Normy Krajowej PEFC - PEFC PL 1003 : 2012 v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania" w zakresie: Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Okres ważności certyfikatu: od 13.02.2021 do 12.11.2023. Dotychczasowa ważność certyfikatu: 12.02.2021 r.


Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada certyfikat o numerze: Certyficate SGS-FM/COC-010065.

Decyzją jednostki certyfikującej SGS Polska Sp. z o.o., system gospodarowania w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie został zarejestrowany jako spełniający wymagania Standardu FSC.

Data ważności certyfikatu obejmuje zakres czasowy od 20.02.2019 r. do 19.02.2024 r.