Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne),
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury),
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Drzewostany Nadleśnictwa Limanowa charakteryzują się dobrym stanem sanitarnym. Porządkowanie sanitarne odbywa się na bieżąco.

Szkodniki wtórne, w tym głównie kornika drukarza, zwalcza się poprzez:

  • usuwanie drzew zasiedlonych,
  • wykładanie drzew pułapkowych,
  • wykładanie pułapek feromonowych.

Z innych szkodników obserwuje się występowanie:

  • grzybów zgorzelowych w szkółkach leśnych,
  • obiałki pędowej w uprawach i młodnikach jodłowych,
  • opieńki miodowej i huby korzeniowej w drzewostanach świerkowych.