Asset Publisher Asset Publisher

Pomnik przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Limanowa istnieją 4 pomniki przyrody, są nimi:

 - "Grota Zbójnicka na Łopieniu". Jaskinia ta jest jednym z największych w Europie, a największym w Polsce, zimowiskiem podkowca małego. W czasie zimy hibernuje tam nawet do pięciuset osobników tego gatunku. Ochroną w formie ostoi Natura 2000 objęto więc teren otaczający jaskinię, w tym torfowisko z owadożerną rośliną – rosiczką okrągłolistną oraz siedlisko świerczyny na torfie.

- "Jodła pospolita" - drzewo pomnikowe o pierśnicy wynosi 112 cm i wysokości 30 metrów.

- "Osuwiskowy rów rozpadlinowy" - podłużne wgłębienie terenu, położone w masywie górskim Mogielicy, na terenie miejscowości Jurków i Chyszówki.

- "Osuwiskowy podwójny grzbiet na Krzystonowie" - grzbiet osuwiskowy położony w masywie Krzystonowa, pomiędzy Polaną Wały, a Małym Krzystonowem.