Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzenia lasu

Nadleśnictwo prowadzi w gospodarkę w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzany na 10 lat.

W Nadleśnictwie Limanowa obowiązuje aktualnie Plan Urządzania Lasu sporządzony na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2025 r.

W dniu 30.03.2021 r. zatwierdzony został aneks do obowiązującego Planu Urządzenia Lasu.