Lista aktualności Lista aktualności

WIĘCEJ "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Limanowa!

Program "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Limanowa

Od 25 sierpnia 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Limanowa możliwe jest skorzystanie w ramach programu "Zanocuj w lesie" z większej ilości obszarów specjalnie wydzielonych, służących do bushcraftu i surwiwalu! Dostępne są następujące obszary: Lubogoszcz, Śnieżnica, Ćwilin, Zęzów, Szyk, Słupia, Jaworz, Ostra, Bulandy, Bystra, Okręgi i Klenina.

Lokalizacja obszarów objętych programem "Zanocuj w lesie" widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru - znajdziesz go pod tym artykułem.
  2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą. Informacja Nadleśnictwa nt. miejsc przeznaczonych na ognisko znajdziesz pod adresem: https://limanowa.krakow.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/FSNJ4AHDh6Te/content/miejsca-wyznaczone-do-rozpalania-ogn-1
  3. Na obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie" Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa dopuszcza możliwość używania kuchenek gazowych - sprawdź obowiązujące w danym dniu zagrożenie pożarowe. Używaj kuchenki pod stałym nadzorem. Kuchenek gazowych nie można używać na glebach torfowych, w młodnikach i drzewostanach, w których wysokosć koron drzew znajduje się poniżej 5 m od ziemi oraz na powierzchniach leśnych porośniętych wysokimi trawami i wrzosem.
  4. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  5. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3.
  6. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na te powierzchnie obowiązuje zakaz wstępu.
  7. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków turystycznych - informacje znajdziesz na stronie Nadleśnictwa Limanowa w zakładce Turystyka -> Bieżąca dostępność obiektów turystycznych.
  8. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Obszar objęty programem „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Limanowa dzierżawią następujące Koła Łowieckie: Szarak w Jodłowniku (https://www.szarak-jodlownik.pl/), Sokół w Oświęcimiu, Hubert w Tymbarku (http://klhubert.pl/), Jaworz w Limanowej (http://www.jaworz.pl/), Ostra w Limanowej, Gorce w Kamienicy, Grunwald w Mszanie Dolnej. Obszar objęty programem „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Limanowa zlokalizowany jest na terenie gmin: Mszana Dolna - miasto (https://mszana-dolna.eu/); Mszana Dolna (https://www.mszana.pl/); Dobra (https://gminadobra.pl/); Kamienica (http://www.kamienica.net.pl/); Słopnice (https://slopnice.pl/); Limanowa (https://www.gminalimanowa.pl/); Laskowa (https://www.laskowa.pl/); Tymbark (https://www.tymbark.pl/); Jodłownik (http://www.jodlownik.pl/).
  9. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić zgłoszenie i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez podanie następujących danych.: imienia i nazwiska zgłaszającego, telefonu kontaktowego, e-maila kontaktowego, liczbę nocy (daty), liczbę osób, planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru), zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a następnie wysłanie ich na adres: limanowa@krakow.lasy.gov.pl - nie później, niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie - tel.: +48 18 337 22 18 wew. 21, e-mail: m.tomasiewicz@krakow.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania – decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa, Regulamin, Mapa - w załączniku.

Nadleśnictwo Limanowa przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.