Asset Publisher Asset Publisher

Udostępnianie terenu leśnego w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych lub masowych.

Nadleśnictwo Limanowa informuje, że w dniu 21.02.2020 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 10/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 21.02.2020 r. w sprawie udostępniania terenu leśnego w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych lub masowych na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Limanowa.